Tiên Du triển khai chống thất thu thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

13/09/2023 20:23 Số lượt xem: 325

Chiều ngày 12/9, UBND huyện Tiên Du tổ chức hội nghị triển khai chống thất thu thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đôi với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đánh giá tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Công Ký, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị.


 

Toàn cảnh hội nghị

Để triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu thuế và chuẩn hóa dữ liệu má số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. UBND huyện Tiên Du đã thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện; tiến hành rà soát, thống kê, khảo sát doanh thu, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, khảo sát doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh để đưa vào quản lý, điều chỉnh doanh thu, mức thuế phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động do huyện quản lý từ tháng 8 đến tháng 12/2023.


 

Lãnh đạo Chi Cục thuế Tiên Du – Quế Võ phát biểu tại hội nghị

Chi Cục thuế Tiên Du – Quế Võ xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế; tham mưu các bước thực hiện, cung cấp các quy định, cơ sở pháp lý, các văn bản liên quan đến công tác triển khai chống thất thu thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. UBND các xã, thị trấn thành lập tổ triển khai chống thất thu thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo các trưởng khu, xóm phối hợp với Đội thuế liên xã thực hiện 3 bước như: Tuyên truyền phổ biến tới người nộp thuế; rà soát, thống kế, khảo sát doanh thu của các hộ, cá nhân kinh doanh (những trường hợp điều tra doanh thu có thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu khoán thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định); khảo sát doanh thu và thu thập thông tin căn cước công dân để chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá hân đối với hộ, cá nhân kinh doanh.


 

Đồng chí Nguyễn Công Ký, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu Kết luận hội nghị

Dự và phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Ký, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh, xác định doanh thu của các hộ, cá nhân kinh doanh để đưa vào quản lý thuế; kiểm tra, rà soát, thống kê, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng Etax Mobile.

Xuân Trang, Quang Lộc - Trung tâm VH, TT&TT Tiên Du