Tiên Du bước đầu áp dụng thanh toán học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường

28/11/2023 21:03 Số lượt xem: 212

Thực hiện chương trình chuyển đổi số, hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đang tích cực chỉ đạo 52 trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh thanh toán học phí và các khoản thu khác theo phương thức không dùng tiền mặt. Theo lộ trình trong Quý IV năm 2023, Phòng giáo dục đào tạo huyện triển khai áp dụng hệ thống thu các khoản không dùng tiền mặt tại các đơn vị trường học công lập thuộc các xã, thị trấn: Lim, Hoàn Sơn, Nội Duệ, Đại Đồng, Liên Bão, Tân Chi. Tháng 1 năm 2024, tổ chức sơ kết triển khai thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc thực hiện tại đơn vị, đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Phấn đấu  kết thúc năm học 2023-2024 các đơn vị thuộc các xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt 100% các đơn vị thực hiện giao dịch đóng học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.


 

Tập huấn cho các nhà trường về áp dụng thanh toán học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Để hoàn thành mục tiêu trên, vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ngân hàng Agribank Tiên Du, công ty Cổ phần MISA tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến triển khai việc thanh toán học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Cùng với đó, Phòng cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà trường trang bị phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các phần mềm dùng cho công tác quản lý các nguồn thu tại trường học, được chuẩn hóa nghiệp vụ kế toán và các chứng từ báo cáo tài chính theo quy định hiện hành do nhà cung cấp thực hiện phù hợp với đặc điểm của đơn vị.Phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu khác có tối thiểu các thông tin sau để tạo thuận lợi đối với việc xử lý: Họ và tên người trả tiền; Họ và tên người thụ hưởng; Lý do thanh toán; Mã/số hóa đơn.


 

Ngân hàng Agribank Tiên Du hỗ trợ các giải pháp trong thanh toán không dùng tiền mặt tại các nhà trường

Ngay sau hội nghị, Hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thực hiện thu học phí, các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đóng học phí, các khoản thu khác theo phương thức không dùng tiền mặt dưới nhiều hình thức đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực như Cổng thông tin điện tử của nhà trường, mạng xã hội (Zalo, Facebook,...), lồng ghép tuyên truyền qua các buổi hội họp đầu năm học đối với phụ huynh học sinh. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh trên địa bàn về lợi ích, ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt đối với xã hội.Thực hiện công khai các khoản thu của đơn vị và tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn tại các đơn vị trường học để hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh học sinh về thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với thu học phí và các khoản thu khác tại đơn vị. Bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các khoản thu khác tạo điều kiện thuận lợi học sinh và phụ huynh.

Ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện cho biết thêm : Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ thuận lợi cho phụ huynh mà còn hỗ trợ công tác quản lý của ban giám hiệu các nhà trường, giảm áp lực cho giáo viên, giúp bộ phận kế toán tự động đối soát các khoản thu, nhanh chóng tra cứu, tổng hợp số liệu. Tất cả đều được thực hiện tự động giúp giảm rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả... Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt góp phần xây dựng mô hình trường học thông minh, trường học số../.

Hà Thuận -Trung tâm VH, TT & TT