Khảo sát thực trạng chất lượng tổ chức Đảng- Đảng viên tại Chi bộ Trung tâm VH, TT&TT huyện

13/09/2023 20:33 Số lượt xem: 237

Sáng ngày 13/9, Tổ khảo sát số 1 do đồng chí Nguyễn Đình Vũ, Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên, Tổ trưởng; đồng chí Nghiêm Việt Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên, Tổ phó Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã tiến hành khảo sát thực trạng chất lượng tổ chức Đảng- Đảng viên tại Chi bộ Trung tâm VH, TT&TT huyện.


 

Khảo sát tại Chi bộ Trung tâm VH, TT&TT huyện

Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện có 16 đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc triển khai, nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp uỷ cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch, các văn bản của cấp trên. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cử các đồng chí cấp uỷ viên, Bí thư cấp uỷ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ cấp uỷ. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc.

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được coi trọng. Chi bộ kết nạp 01 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Công tác đánh giá phân loại Đảng viên đảng hàng năm theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện uỷ, Ban tổ chức Huyện uỷ. Năm 2022, Chi bộ đánh giá, xếp loại 16 đảng viên. Kết quả, hoàn thành tốt nhiệm 15/16 đồng chí, chiếm 93,75%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2/15 đồng chí, chiếm 13,33%; hoàn thành nhiệm vụ 1/16 đồng chí, chiếm 6,25%. Chi bộ được Đảng bộ huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ hơn những kết quả trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Đoàn khảo sát của Tỉnh uỷ đã ghi nhận, đồng thời tiếp thu ý kiến phát biểu, kiến nghị của Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện để thực hiện trong thời gian tới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Lộc, Trung tâm VH, TT&TT