Hội nghị giao ban Ban thường vụ Huyện ủy tháng 8 năm 2023

28/08/2023 21:53 Số lượt xem: 364

Ngày 28/8, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban Ban thường vụ tháng 8 năm 2023. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, PCT TT HĐND tỉnh.


 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 115 ngày 30/8/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo thực hiện các dự án đất xen kẹp và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Tiên Du; Triển khai thực hiện Kết luận số 739-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; Báo cáo kết quả triển khai xây dựng NTM nâng cao….


 

Các đại biểu tham gia ý kiến

Đây là những nội dung quan trọng được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống sản xuất và công bằng đối với người có đất nông nghiệp bị thu hồi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và tạo được sự đồng thuận của đại đa số người dân, ổn định an ninh, chính trị ở địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


 

Đồng chí Trần Thị Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, PCT TT HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị giao ban

Về nội dung giải quyết các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện để trình và xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn giải quyết và cho phép thực hiện một số trường hợp cụ thể. Hoàn thiện hồ sơ giao đất dân cư dịch vụ đối với các dự án chưa có quyết định giao đất của UBND tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện thông qua trước khi đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ đang thực hiện dở dang, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể, tạo được sự đồng thuận của người dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giao đất. 


 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại  Hội nghị

Đối với việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể như: thời điểm vi phạm, hình thức vi phạm…. Xử lý các trường hợp được giao không đúng thẩm quyền; lấn, chiếm; tự chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 đến nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý đất đai ở cấp thôn, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; nghiêm cấm các hành vi giao đất không đúng thẩm quyền; lấn, chiếm; tự chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn. Xem xét, xử lý đơn thư và giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình ANCT- TT ATXH trên địa bàn huyện./.

Hà Thuận -Trung tâm VH, TT & TT