Cưỡng chế thu hồi đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn 2

30/11/2023 19:52 Số lượt xem: 203

Sáng ngày 30/11/2023, UBND huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành các Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn giai đoạn 2 tại thôn Lương, xã Tri Phương.


 

Công bố quyết định cưỡng chế của UBND huyện

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II với tổng diện tích là 95,81 ha thuộc địa phận các xã: Hoàn Sơn, Phật Tích và Tri Phương, huyện Tiên Du. Đối với phần diện tích tại thôn Lương, xã Tri Phương, UBND huyện Tiên Du đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cùng các Tổ công tác phục vụ triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất đã thu hồi là 614.523,1m2. Trong đó: đất nông nghiệp VT1 giao ổn định, lâu dài là 554.445,8m2; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích VT1 do UBND xã quản lý là 3.882,4m2; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích VT1 do UBND xã quản lý, giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng: 79.713,9m2.


 

Kiểm tra công tác bảo vệ thi công

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các cấp, các ngành từ huyện đến xã Tri Phương, cấp ủy chính quyền thôn Lương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích và trả lời về các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 683 hộ gia đình cá nhân có liên quan đến đất thu hồi và tài sản trên đất thuộc dự án. Đến nay, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên vẫn còn một số gia đình chưa chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.


 

Chủ đầu tư tiến hành thi công dự án

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân trên. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, Ban cưỡng chế đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế../.

Nhóm phóng viên Trung tâm VH, TT & TT