Đại biểu HĐND huyện

16/08/2016 09:42 Số lượt xem: 12499
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TIÊN DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜU TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU KHÓA XIX
NHIỆM KỲ 2021-2026
 
STT Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày, tháng, năm, sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng (nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú
Giáo dục phổ thông Chuyên môn nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 Nguyễn Thị  An Số 09 03/3/1980 Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, tiếng Anh; Xây dựng Đảng và chính quyền Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Cử nhân tiếng Anh Cán bộ; HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Tiên Du 03/9/2008 Không  
2 Nguyễn Hữu Hùng Chiến Số 06 27/12/1979 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Giáo dục thể chất Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Du 1/11/2006 Không  
3 Trần Văn Chức Số 04 12/25/1970 Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp Không Trung cấp Không Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy  Đảng ủy, HĐND xã Việt Đoàn 06/9/1990 Đại biểu HĐND xã Việt Đoàn, nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021  
4 Ngô Đắc Dân Số 07 27/02/1967 Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Trồng trọt Không Trung cấp Không Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đảng ủy, HĐND xã Phật Tích 03/3/1995 Đại biểu HĐND xã Phật Tích, đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.  
5 Nguyễn Đại Đồng Số 05 11/21/1973 Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Sinh-hóa Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cao cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Tiên Du 04/02/2002 Không  
6 Lê Hồng Số 02 12/20/1975 Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Chỉ huy tham mưu Không Cao cấp Tiếng Anh B Bộ đội; UVBTV Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện  BCH Quân sự huyện Tiên Du 7/23/1998 Không  
7 Trịnh Thị Hạnh Số 05 6/22/1980 Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật kinh tế Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Phó Chủ tịch HĐND  HĐND xã Lạc Vệ 03/01/2008 Đại biểu HĐND xã Lạc Vệ, nhiệm kỳ 2016-2021  
8 Nguyễn Thị Hào Số 01 22/8/1970 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Số nhà 193 đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10/10 Đại học ngành Quản lý tài chính Không Cao cấp Anh B Cán bộ; HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện  UBND huyện Tiên Du 8/17/1999 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016-2021.  
9 Nguyễn Thị Hoa Số 02 8/16/1984 Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Công tác xã hội Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lim 03/9/2007 Không  
10 Nguyễn Mạnh Hùng Số 03 07/02/1981 Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Kế hoạch phát triển Thạc sỹ, Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Liên Bão 5/26/2004 Không  
11 Lưu Đắc Hùng Số 07 22/8/1975 Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đường Trần Văn Cẩn, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Quản trị doanh nghiệp  Thạc sỹ Quản lý kinh tế Cao cấp Anh B1 châu Âu Cán bộ; UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Du 7/10/1997 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
12 Nguyễn Thị Hương Số 06 09/10/1982 Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Tài chính-Kế toán Không Sơ cấp Anh A Cán bộ; Chủ tịch Hội phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Minh Đạo 03/5/2007 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
13 Nguyễn Công Khôi Số 09 05/8/1977 Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phố Nguyễn Khuê, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh 12/12 Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Luật học Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Công an; UVBTV, Trưởng Công an huyện  Công an huyện Tiên Du 12/28/1998 Không  
14 Nguyễn Đình Khương Số 04 24/02/1970 Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Lâm học  Thạc sỹ Lâm học Cao cấp Tiếng Anh C Cán bộ; UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện  HĐND huyện Tiên Du 5/25/2000 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
15 Nguyễn Công Số 06 12/10/1975 Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Công tác xã hội Không Cao cấp Anh B Cán bộ; UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện  UBND huyện Tiên Du 01/10/2000 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
16 Đinh Thị Liên Số 09 14/01/1970 Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Quản lý nhà nước Không Trung cấp Không Cán bộ; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tri Phương 01/8/2000 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021. HĐND xã Tri Phương nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016;   
17 Nguyễn Thị Lụa Số 05 24/01/1977 Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Tiếng Pháp Thạc sỹ Quản lý hành chính công Cao cấp Cử nhân Tiếng Pháp; Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo; Giám đốc Trung tâm Chính trị  Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm chính trị huyện Tiên Du 08/5/2006 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021   
18 Nguyễn Bá Luận Số 07 01/11/1970 Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật kinh tế Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  Đảng ủy, HĐND xã Cảnh Hưng 03/4/1996 Đại biểu HĐND xã Cảnh Hưng, đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021;   
19 Nguyễn Thị Minh Số 03 5/14/1983 Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  12/12 Đại học, ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ, ngành Quản lý kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện  Hội Nông dân huyện Tiên Du 08/5/2006 Không  
20 Trần Quang Ngân Số 03 12/12/1966 Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10/10 Đại học ngành Kinh tế-Kỹ thuật Không Cao cấp Anh B Cán bộ;  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện  Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Du 9/21/1991 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 1999-2004; 2011-2016, 2016-2021;   
21 Nguyễn Văn Phúc Số 03 7/10/1983 Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật kinh tế Không Trung cấp Tiếng Anh A1 Cán bộ; Phó Chủ tịch HĐND  HĐND xã Nội Duệ 04/01/2005 Đại biểu HĐND xã Nội Duệ, nhiệm kỳ 2016-2021  
22 Nguyễn Thị Phương Số 04 10/10/1985 Xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  12/12 Đại học, ngành Công nghệ thông tin Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Bí thư Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên CS HCM xã Hiên Vân 05/9/2014 Đại biểu HĐND xã Hiên Vân, nhiệm kỳ 2016-2021  
23 Ngô Hữu Quang Số 01 11/11/1981 Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Marketing Không Sơ cấp Anh C Kinh doanh, Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Thuận phát 5/19/2007 Đại biểu HĐND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021;   
24 Đỗ Đình Quang Số 06 29/10/1973 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Luật kinh tế Thạc sỹ, Quản lý kinh tế Trung cấp Không Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đảng ủy, HĐND xã Tân Chi 03/10/1996 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021; Xã Tân Chi nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021  
25 Nguyễn Thị Hương Quế Số 09 9/11/1977 Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật Không Trung cấp Tiếng Anh C Công chức; Tư pháp-Hộ tịch  UBND xã Đại Đồng 01/8/2009 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2004-2011; HĐND xã Đại Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021  
26 Nguyễn Thị Sâm Số 08 09/11/1976 Thôn Phật Tích, Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thôn Chè, Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Kinh tế Không Cao cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện  Liên đoàn lao động huyện Tiên Du 03/10/2002 Không  
27 Nguyễn Tiến Tài Số 07 11/13/1972 Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, kỹ sư Xây dựng Thạc sỹ, kỹ thuật Xây dựng Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Tiên Du 03/7/1999 Không  
28 Lê Thị Thắm Số 08 18/12/1973 Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Công tác xã hội Không Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoàn Sơn 09/5/2014 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
29 Nguyễn Trọng Thịnh Số 01 10/14/1980 Thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Công nghệ môi trường Thạc sỹ, ngành Quản lý đất đai Cao cấp Tiếng Anh B1 châu Âu Cán bộ; HUV, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Phú Lâm 5/31/2005 Không  
30 Bùi Thị Thúy Số 09 24/4/1980 Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học, ngành Luật kinh tế Không Trung cấp Tiếng Anh C Cán bộ, Phó Ban pháp chế  Ban pháp chế HĐND huyện Tiên Du 03/6/2008 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
31 Phạm Đăng Thuyên Số 04 21/7/1968 Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học ngành Sư phạm Tiểu học Không Cao cấp Anh B Công chức; HUV, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du 7/31/1995 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021.  
32 Trần Đức  Tiến Số 02 11/27/1975 Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  12/12 Đại học, ngành Quản trị kinh doanh và tổng hợp Không Cao cấp Tiếng Anh B Công chức; Phó trưởng phòng  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Du 9/23/2002 Không  
33 Ngô Xuân Tính Số 08 01/12/1972 Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  12/12 Đại học, ngành Quản trị doanh nghiệp Không Cao cấp Tiếng Anh B Công chức; Chánh Văn phòng  Văn phòng HĐND và UBND huyện 9/23/1995 Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021  
34 Trần Như Tuấn Số 04 05/02/1982 Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh Chùa Bách Môn, Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học Triết học Thạc sỹ Triết học Không Không Tu sỹ phật giáo Ban trị sự phật giáo Việt Nam huyện Tiên Du Không Đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.  
(Đại Đức Thích Giác Đạt)
- Số đại biểu được bầu của HĐND huyện Tiên Du là 35 đại biểu. Tiên Du, ngày         tháng         năm 2021
- Số người trúng cử trong danh sách này là 35 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Nguyễn Tiến Tài