UBND thị xã Quế Võ họp phiên thường kỳ tháng 2/2024

21/02/2024 13:50 Số lượt xem: 237

Sáng 21/2 UBND  thị xã Quế Võ đã tổ chức phiên họp thường kỳ  tháng 2/2024, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì  phiên họp.


Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2024  các đại biểu đã được nghe, tham gia đóng  góp và bàn biện pháp thực hiện các nội dung như: Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Thu-Đông năm 2023 và Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè 2024; Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông, công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2024; Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ giai đoạn 2020 – 2025. Báo cáo. phương án bồi thường GPMB các dự án; Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024 Báo cáo công tác thống kê đất đai năm 2023; Báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính; Báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận 739-KL/TU, Kết luận 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Quế Võ lần thứ 4. Báo cáo chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT (ICT index) và Báo cáo chỉ số chuyển đổi số thị xã Quế Võ và một số nội dung khác...


Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch  UBND thị xã phát biểu tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp  đ/c Chủ tịch  UBND  thị xã đã giao cho các ngành và văn phòng HĐND-UBND  thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn chỉnh các văn bản theo các nội dung đã bàn; đồng thời chỉ đạo cho các ngành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. /.

Hoàng Huy (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)