Chi bộ Xây dựng Đảng sinh hoạt chuyên đề về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

22/02/2024 12:37 Số lượt xem: 275

Ngày 22/2/2024, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã dự sinh hoạt Chuyên đề về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Chi bộ Xây dựng Đảng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.


Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Bí thư Chi bộ đã thông qua một số đề dẫn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị; Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương. Khẳng định trách nhiệm nêu gương là phương thức lãnh đạo của Đảng, có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất để tập hợp quần chúng, tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”;  “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Thực tiễn trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đã trở thành tấm gương mẫu mực không chỉ về đạo đức, lối sống mà còn trong công tác, trách nhiệm với công việc được nhân dân tin yêu, quý trọng. Tuy nhiên, việc nhận thức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong Chi bộ đã cùng trao đổi, thảo luận, phân tích, làm rõ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp thực hiện.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần, trách nhiệm của Chi bộ và các  đảng viên trong buổi sinh hoạt. Qua chuyên đề này, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề nêu gương cán bộ, Đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp trong triển khai thực hiện công vệc, luôn gương mẫu đi đầu và phát huy dân chủ trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm và phải xây dựng đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị.  Đồng chí cũng nhấn mạnh để việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phải nhận thức và hành động đúng; xác định nêu gương là phương thức lãnh đạo; chú trọng giải quyết vấn đề thực tiễn, việc khó, việc phức tạp; đổi mới công tác đánh giá cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Duy Tú,  Bí thư Chi bộ đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Thị ủy. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, tận tâm trong công việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Dương - Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)