Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 6797

Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1.Ông Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy

2. Ông Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

3. Ông Nguyễn Văn Long:  Chủ tịch HĐND huyện.

4. Ông Phạm Thanh Hải: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

5. Ông Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

6. Ông Đoàn Văn Mạnh: Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy- Giám đốc trung tâm  chính trị .

7. Ông Trần Văn Cúc: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy 

8. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Minh Lương: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

10. Ông Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

11. Ông Nguyễn Văn Thịnh: Trưởng công an huyện.

 

 

 

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN