Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

17/02/2024 10:45 Số lượt xem: 75

Mục tiêu cụ thể đến 2025, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế đã được cấp Căn cước công dân có thể sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh...

Quyết định 38/QĐ-TTg