Quảng Phú- sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

13/11/2023 16:37 Số lượt xem: 232

Theo kế hoạch, xã Quảng Phú sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 vào ngày 14&15/11. Để đợt diễn tập diễn ra đúng thời gian, đảm bảo nội dung và đạt được ý định đề ra, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị diễn tập đã hoàn tất, sẵn sàng cho đợt diễn tập.


(Quảng Phú sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ)

Đợt diễn tập chiến đấu xã Quảng Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023 nhằm giúp cho lực lượng quân sự xã cùng các ngành nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Ý định diễn tập chiến đấu xã Quảng Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023 là chuyển lực lượng vũ trang sang các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Đợt diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã và vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể xã. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Các nội dung, hình thức diễn tập cũng giúp cho địa phương điều chỉnh các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Diễn tập cũng góp phần nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, điều kiện địa phương diễn ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Qua đó, địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức diễn tập chiến đấu xã Quảng Phútrong khu vực phòng thủ năm 2023, từ khi Huyện triển khai ý định diễn tập đối với xã Quảng Phú, Đảng ủy xã đề ra nghị quyết lãnh đạo công tác diễn tập, chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch và thực hiện các mặt công tác chuẩn bị. Tập trung kiện toàn về tổ chức phục vụ diễn tập, phân công giao việc cho các bộ phận, phân công vai diễn xây dựng hệ thống văn kiện, hệ thống bản đồ… Thông qua diễn tập giúp địa phương bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.Diễn tập chiến đấu xã Quảng Phútrong khu vực phòng thủ năm 2023 diễn ra trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Vấn đề huấn luyện 1, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động địa phương vàotình trạng khẩn cấp về quốc phòng, xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3,thực hành chiến đấu phòng thủ.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã được ban tổ chức diễn tập xã triển khai về ý định diễn tập, mục đích, ý nghĩa của đợt diễn tập và thực hiện công tác chuẩn bị. Cơ quan quân sự xã là cơ quan thường trực, phối hợp với các ngành xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập và trực tiếp thiết kế hệ thống bản đồ phục vụ diễn tập. Trong xây dựng hệ thống văn kiện, xã Quảng Phú tập trung bám sát vào ý định diễn tập và tình huống diễn tập để hoàn thiện hệ thống văn kiện. Trong đó, một số văn kiện quan trọng phục vụ cho các cuộc họp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã lãnh đạo địa phương, các ngành và lực lượng vũ trang trong các tình huống diễn tập. Văn kiện của cơ quan quân sự xã trong cuộc họp cơ quan quân sự nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao và những cuộc họp khác trong đợt diễn tập. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo về các nội dung diễn tập, công tác đảm bảo cũng được xã Quảng Phú quan tâm thực hiện, cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hội trường phục vụ diễn tập, nơi phục vụ đại biểu tham quan diễn tập, công tác hậu cần cũng được tổ chức chuẩn bị chu đáo, kể cả công tác bảo đảm về an ninh, trật tự trong diễn tập cũng được quan tâm triển khai nhằm phục vụ tốt nhất cho đợt diễn tập thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cổng TTĐT huyện