Lương Tài triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ

10/11/2023 09:24 Số lượt xem: 112

Huyện Lương Tài vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các khu giao dịch thương mại trên địa bàn huyện đặc biệt tại Chợ Thứa (Thị trấn Thứa), Chợ Nắp (xã Quảng Phú) và Chợ Đò (xã An Thịnh).

https://bacninh.gov.vn/documents/20182/52827466/1234445454545.jpg/55c5c398-0cd7-3f32-20ed-65a811687aff?t=1699433874778

Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Tài hướng dẫn các tiểu thương tại chợ Thứa tạo mã QR để thanh toán ko dùng tiền mặt.

Theo đó, trong tháng 11/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Tài sẽ cử 02 cán bộ trực tại các quầy (ki ốt) tại các chợ để tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ miễn phí, cài đặt và trải nghiệm các tiện ích ngân hàng hiện đại trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. Đồng thời, lắp đặt miễn phí mã quét QR phù hợp với từng mô hình kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương, người dân.

Thời gian thực hiện cụ thể: Chợ Thứa ngày 8 - 9/11/2023; Chờ Đò dự kiến ngày 22 - 23 /11/2023 và Chợ Nắp dự kiến ngày 28 - 29/11/2023.


 

(Đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiểm tra công tác triển khai tại chợ Thứa)


 

(PCT TT UBND huyện tặng mã QR cho các tiểu thương ở chợ Thứa)

Huyện Lương Tài phấn đấu năm 2023, 100% các tiểu thương trong các khu giao dịch, thương mại, chợ có tài khoản giao dịch điện tử tại ngân hàng, 100% đặt các mã QR tại điểm bán hàng; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 35 - 50%; từ 15% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet phấn đấu đạt 10-20%/năm…

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ nhằm nâng cao nhận thức cho các tiểu thương, người dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Tạo nền tảng cho việc thực hiện giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến…, qua đó, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn huyện.