Lương Tài đánh giá công tác phát triển Đảng viên trong Đảng bộ huyện

31/08/2023 13:46 Số lượt xem: 193

Sáng ngày 30/8/2023 Huyện ủy Lương Tài tổ chức hội nghị về công tác phát triển Đảng viên. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT Huyện ủy, và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.


(Toàn cảnh hội nghị)

      Theo báo cáo tính đến ngày 30/8/2023 Đảng bộ huyện Lương Tài có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 01 đảng bộ Công an, 01 Đảng bộ Quân sự huyện và 29 chi bộ cơ sở, có 182 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 101 chi bộ thôn, với tổng số 5.893 đảng viên.

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, quan tâm đến đối tượng là cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ và người trực tiếp lao động trong các doanh nghiệp...kết quả công tác phát triển đảng viên từ năm 2020 đến nay cho thấy số lượng chất lượng đảng viên đều được nâng lên, số lượng kết nạp đảng viên năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2023 toàn huyện đã kết nạp được 343 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được khoảng 89 đảng viên, đạt 89% chỉ tiêu kết nạp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài đã đề ra là 100 đảng viên mỗi năm, ( trên 500 đảng viên cả nhiệm kỳ),

Về cơ cấu: đảng viên nữ 233 đồng chí, chiếm 67,9%; tôn giáo 7 đông đã chiếm 2,04%; đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 137 đồng chí, 39,9%;Về nghề nghiệp: cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước tỉnh từ cấp huyện trở lên 16 đồng chí, chiếm 4,66%; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp huyện trở lên 02 đồng chí, chiếm 0,58%; Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn 14 đồng chí, chiếm 4,08%, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 220 đồng chí, chiếm 64,17%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 6 đồng chi, chiếm 1,74%; lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp 4 đồng chí, chiếm 1,17%; người làm nông, lâm, ngư nghiệp 59 đồng chỉ, chiếm 17,2%; sỹ quan, chiến sĩ quân đội và công an 11 đồng chí,chiếm 3,2%; lao dộng khác I1 đồng chí, chiếm 3,2%; Về trình độ học vấn: Trinh độ văn hoá; trung học cơ sở 7 đồng chí, chiếm 2,04%; trung học phổ thông 336 đồng chỉ, chiếm 97,95%; Về chuyên môn, nghiệp vực trung cấp 23 đồng chí, chiếm 6,7%; cao đẳng 22 đồng chí, chiếm 6,4% đại học 225 đồng chỉ, chiếm 65,5%, thạc sĩ 22 đồng chí, chiếm 6,4%; Về tuổi đời. Đảng viên từ 18 đến 30 tuổi 137 đồng chi, chiếm 39,9%; từ 31 đến35 tuổi 91 đồng chí, chiếm 26,5%, từ 36 đến 40 tuổi 70 đồng chi, chiếm 20,4%; từ 41đến 45 tuổi 28 đồng chí, chiếm 8,16%; từ 46 đến 50 tuổi 14 đồng chí, chiếm 4,1%; từ 51 đến 55 tuổi 03 đồng chí, chiếm 0,94%. Tuổi đời bình quân là 31.

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX với khoảng hơn 2.000 học sinh ở 2 khối lớp 11 và 12. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có học sinh THPT được xem xét kết nạp Đảng, tuy nhiên, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với chi bộ các nhà trường rà soát, thống kê số lượng học sinh THPT trên phạm vi toàn huyện, qua rà soát, tính đến 31/5 hàng năm sẽ có khoảng 250-280 em từ đủ 18 tuổi trở lên, đây sẽ là nguồn quần chúng dồi dào để bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên.


(đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy kết luận hội nghị)

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển đảng viên trên địa bàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Công tác phát triển đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Hằng năm, Ban Thưởng vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy căn cứ chi tiêu được giao để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tập trung vào những quần chúng ưu tú trong đội ngũ thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân, khu phố, thôn, tổ dân phố, tăng cường kết nạp đảng viên ở trong doanh nghiệp, những nơi ít đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đồng thời làm tốt công tác tuyển truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước để quần chúng có nhận thức đúng đắn về đảng, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng. Mục tiêu đối với toàn Đảng bộ huyện: Quyết tâm phần đầu toàn năm kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên (chi tiểu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra).

Đối với các đảng bộ; chi bộ cơ quan (nơi còn nguồn): năng chi tiêu kết nạp đảng viên mới thêm 25-30% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra (để bù vào chênh lệch so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện và mục tiêu Nghị quyết số 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); Đối với chủ trương kết nạp đảng trong học sinh THPT; Phấn đấu mỗi năm, toàn huyện kết nạp được 4- 5 học sinh.

Cổng TTĐT huyện