Hội đồng NVQS huyện triển khai công tác tuyển quân năm 2024

18/08/2023 16:19 Số lượt xem: 386

Sáng ngày 17/8/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiệncông tác tuyển quân năm 2024, dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn


(Toàn cảnh hội nghị)

Thay mặt Hội đồng NVQS huyện đồng chí Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ Hội đồng NVQS huyện phụ trức cơ sở.


(Đồng chí Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phát biểu tại hội nghị)

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Công tác tuyển quân năm 2024. Mục đích nhằm thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp thực hiện quy trình tuyển trọn, gọi công dân nhập ngũ Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, giúp các cơ quan, đown vị, các xã, thị trấn chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân năm 2024.

Theo dự báo chỉ tiêu trên giao năm 2024 toàn huyện Lương Tài bàn giao 190 công dân; trong đó có 155 công dân nhập ngũ Quân đội, 35 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt kết quả tốt Hội đồng NVQS các cấp cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các bước quy trình tuyển quân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức, trách nhiệm nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên được kiện toàn và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên quân năm 2024, đảm bảo chặt chẽ chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp cũng như rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả cao hơn.


(Đồng chí Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích của Ban Chỉ huy Quân sự huyện với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyệnchi rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đầu tiên của năm cần phải quyết tâm cao, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật NVQS, các thông tư, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS. Trong công tác quản lý thanh niên nhập ngũ phải đề cao vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, làng, Bí thư chi bộ và các đoàn thể. Công tác tổ chức lễ giao, nhận quân, đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương phải đảm bảo trang trọng, đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS huyện phải tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn các cã, thị trấn được phân công, theo dõi, tham mưu cho Hội đồng NVQS các giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương, không để bị động bất ngờ. Ban Chỉ huy quân sự huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan huớng dẫn cụ thể các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng. Chống các biểu hiện tiêu cực, khoán trắng cho cơ sở và cơ quan Quân sự, Công an các xã, thị trấn trong công tác tuyển quân, đặc biệt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự phải công khai, minh bạch. Các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân trong việc rà soát, giao nhận hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bàn giao quân với các địa phương được thực hiện hiệu quả, đúng quy định./.

Cổng TTĐT huyện