Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu xã Tân Lãng và xã Quảng Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023

12/09/2023 14:45 Số lượt xem: 218

Ngày 11/9/2023 BTC diễn tập huyện Lương Tài triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Tân Lãng, xã Quảng Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Dự còn có các đồng chí thành viên BTC, tổ đạo diễn, tổ Bảo đảm diễn tập chiến đấu xã Tân Lãng, xã Quảng Phú và lãnh đạo 2 xãTân Lãng, xã Quảng Phú.


(Toàn cảnh hội nghị)

Nội dung diễn tập của xã Tân Lãng chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái có tình huống, xử trí tình huống A2.

Nội dung diễn tập của xã Quảng Phúchuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng,xử trí tình huống A2.

Tại hội nghị BTC đã giao và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC,, tổ đạo diễn, tổ Bảo đảmdiễn tập chiến đấu xã Tân Lãng, xã Quảng Phú. Các đại biểu đã tham gia thảo luận để tìm ra những giải pháp tổ chức thực hiện diễn tập đạt hiệu quả cao nhất.


ồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị)

       Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện nhấn mạnhDiễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Lãng, xã Quảng Phú: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường,sẵn sàng chiến đấu cao là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nêu cao vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Diễn tập chiến đấu phòng xã Tân Lãng, xã Quảng Phú mang mật danh DT-23 diễn theo đạo, đạo theo diễn thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị “Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Đồng chí Chủ tịch yêu cầu BTC, tổ Đạo diễn, tổ Bảo đảm luôn bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của huyện, nghiên cứu lắm chắc các nội dung nhiệm vụ được giao, hướng dẫn 2 xã diễn tập đảm bảo hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra./.