Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch xây dựng Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGOCS) hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã(Mô hình)
Số ký hiệu 106/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/11/2023 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Văn xã File đính kèm
Nội dung Kế hoạch xây dựng Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGOCS) hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã(Mô hình)