Ngày 3 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình!

Thống kê truy cập

Online : 4591
Đã truy cập : 119793228

Sáng ngày 1/12, Ban thực hiện cưỡng chế huyện tổ chức hội nghị xem xét dự thảo phương án Cưỡng chê thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất  tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm. Đồng chí Lương Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế (chủ trì); Các đồng chí Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND  huyện Gia Bình; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng, Trưởng Công an, Trưởng thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm.