Xem xét phương án Cưỡng chế thu hồi tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm

01/12/2023 15:17 Số lượt xem: 261

Sáng ngày 1/12, Ban thực hiện cưỡng chế huyện tổ chức hội nghị xem xét dự thảo phương án Cưỡng chê thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất  tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm. Đồng chí Lương Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế (chủ trì); Các đồng chí Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND  huyện Gia Bình; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng, Trưởng Công an, Trưởng thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm.


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện và phân công công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đến thời điểm này, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm có 180 hộ đạt 76,3% với diện tích 33.081,4 m2 nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện còn 56 hộ chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Hội đồng bồi thường huyện đã phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ xã Lãng Ngâm tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên các hộ không nhất trí nhận tiền, bàn giao mặt bằng nên việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất là cần thiết. Để thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật, ngày 28/11/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định từ số: 1289/QĐ-UBND đến số 1344/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 56 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Thời gian cưỡng chế dự kiến vào 7 giờ 30 phút ngày 26/12/2023.

Xuân Thuỷ