UBND huyện Gia Bình- đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội ANQP 9 tháng đầu năm nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

22/09/2023 09:14 Số lượt xem: 230

     Ngày 19/9, UBND huyện Gia Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng  9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đặng Đình Mạch, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị


 

9 tháng đầu năm, huyện Gia bình Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2023, toàn huyện đã gieo cấy được 4.378,4ha đạt 102,9% KH; Năng suất lúa Xuân đạt 67,7 tạ/ha. Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ trong khung thời vụ tốt nhất. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ thi công các dựán, công trình xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, trong đó, huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác GPMB như: đường Vành đai 4, dự án Khu công nghiệp Gia Bình, Gia Bình II, Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai, các dự án đấu giá đất trên địa bàn…

UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 08/9/2020 của BCH Đảng bộ huyện về phân loại, xử lý rác thải sinh hữu cơ trên địa bàn huyện; tỉ lệ số hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc phân lại và xử lý rác thải tại hộ ngày càng gia tăng (đạt 73,84%).Công tác an sinh, xã hội được đảm bảo, thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn.Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản ổn định; Làm tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư. Hiện trên địa bàn không còn đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” trên địa bàn huyện.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2023, Gia Bình tập trung cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ dải ngân vốn đầu tư công; chủ động các biện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa và sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí NTM.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 08/9/2020 về

việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện, Đềán tổng thể bảo vệ môi trường trên địa bàn theo kế hoạch và Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2020 - 2025.Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ đối với xã Xuân Lai, xã Đại Lai tháng 10, 11/2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tập trung giải quyết đơn thư của công dân ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH, trực sẵn sàng

chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06, Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Bình và các Kế hoạch chuyên đề công tác PCCC và CNCH.                                                      

Xuân Thủy