Tỷ lệ DQTV trên địa bàn huyện đạt 1,28% tổng số dân

29/11/2023 14:46 Số lượt xem: 136

Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.


 

Cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn thường xuyên tổ chức rà soát, tuyển chọn xây dựng đúng, đủ về số lượng, thành phần, chú trọng về chất lượng. Toàn huyện xây dựng xây dựng 23 đầu mối đơn vị Dân quân tự vệ; trong đó 14 Ban CHQS cấp xã và 9 đơn vị Tự vệ với tổng quân số 1.458 đồng chí trong đó Dân quân 1.369 đồng chí, Tự vệ 89 đồng chí, đạt 1,28% so với dân số toàn huyện. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 26%. Thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, Ban CHQS huyện, các xã- thị trấn, đơn vị tự vệ đã xây dựng đầy đủ quy chế, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với Công an, Kiểm lâm, Hạt quản lý đê điều và các lực lượng khác, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ. Các hoạt động chiến đấu trong khu vực phòng thủ; công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống cháy rừng; phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện hiệu quả. Riêng năm 2023, đã huy động trên 600 lượt Dân quân tự vệ tham gia các hoạt động chiến đấu trong khu vực phòng thủ, hoạt động PCTT-TKCN, phòng chống cháy rừng và các hoạt động tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                                    

Xuân Thuỷ