Thông qua và thống nhất phương án công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB khu công nghiệp Gia Bình

28/11/2023 15:55 Số lượt xem: 178

Ngày 27/11, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện tổ chức Hội nghị thông qua và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất xen kẹp, khó canh tác thuộc Khu công nghiệp Gia Bình. Đồng chí Lương Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bồi thường GPMB huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên Hội đồng GPMB huyện; đại diện đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Lãng Ngâm, Đông Cứu, Đại Bái; Trưởng thôn, Giám đốc HTX DVNN, Đại diện hộ dân có đất thu hồi các thôn Ngăm Lương, Môn Quảng (xã Lãng Ngâm), Cứu Sơn (xã Đông Cứu), Ngọc Xuyên (xã Đại Bái)


 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp khó canh tác, xen kẹp khi thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình: Thôn Ngăm Lương có 67 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài khó canh tác, xen kẹp thu hồi là 3.025,6 m­­2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 1.354.803.000đ;  Thôn Môn Quảng có 123 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài khó canh tác, xen kẹp thu hồi là 8.300,2 m­­2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 3.594.867.000 đ; Thôn Cứu Sơn có 74 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài khó canh tác, xen kẹp thu hồi là 9.834,2 m­­2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 4.403.558.000 đ;  Thôn Ngọc Xuyên có 4 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài khó canh tác, xen kẹp thu hồi là 298,5 m­­2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 133.662.000 đ.

Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Ninh bố chí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân dự kiến trong quý IV/2023.

 

Nguyễn Thảo