Hội LHPN Gia Bình đón 140 cán bộ Hội LHPN, LÃNH ĐẠO CÁC XÃ THỊ TRẤN

29/02/2024 16:11 Số lượt xem: 106


 

Hội LHPN Gia Bình đón 140 cán bộ Hội LHPN, LÃNH ĐẠO CÁC XÃ THỊ TRẤN, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã thị trấn huyện PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN về thăm quan học tập mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng IMO!