Danh sách BTV khóa XXII

14/10/2015 02:11 Số lượt xem: 8960

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII

 

1. Đ/c:  Nguyễn Thị Hà

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy  

Số điện thoại: 0222.3556.045

Email: ntha.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Đ/c:  Nguyễn Văn Định

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.036

Email: nvdinh.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Đ/c:  Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0222.3556.027

Email: ddmach.gb@bacninh.gov.vn

 

4. Đ/c: Nguyễn Thế Khâm

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0967161569

Email: ntkham.gb@bacninh.gov.vn

 

5. Đ/c: Nguyễn Bá Tài

UVBTV - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Số điện thoại: 0222.3556.089

Email: nbtai.gb@bacninh.gov.vn

 

6. Đ/c: Nguyễn Đức Luyến

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.032

Email: ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

 

7. Đ/c: Nguyễn Quang Ba

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Email: nqba.gb@bacninh.gov.vn

Số điện thoại: 0222.3556.033

 

8. Đ/c: Hoàng Văn Chinh

 

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Bí thư Đảng ủy xã Đại Bái

Số điện thoại: 0222.3556.275

Email: hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

 

9. Đ/c:  Nguyễn Thị Luân

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Số điện thoại: 0866627588

Email: ntluan.gb@bacninh.gov.vn

 

10. Đ/c: Nguyễn Bá Tùng

UVBTV -  Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

Số điện thoại: 0984.448.955

 

11. Đ/c: Nguyễn Đình Phát

UVBTV - Trưởng Công an huyện

Số điện thoại: 0988.891.188