Hình ảnh Hội nghị đối thoại với người khai Hải quan, người nộp thuế trong lĩnh vực Hải quan

08/05/2015 03:16 Số lượt xem: 1413
Ngày 30/7, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với người khai Hải quan, người nộp thuế trong lĩnh vực Hải quan cho doanh nghiệp thuộc 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

    Ngày 30/7, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với người khai Hải quan, người nộp thuế trong lĩnh vực Hải quan cho doanh nghiệp thuộc 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Bắc Hải – Phó Cục trưởng trả lời và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.