Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện và triển khai các quy hoạch phân khu
Số ký hiệu 48/UBND-XDCB Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Đào Quang Khải
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện và triển khai các quy hoạch phân khu
Văn bản khác :