Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV
Số ký hiệu 598/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV
Văn bản khác :