Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân sai phạm tài chính, ngân sách theo Chỉ thị số 22/CT-TTg (lần 2)
Số ký hiệu 603/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân sai phạm tài chính, ngân sách theo Chỉ thị số 22/CT-TTg (lần 2)
Văn bản khác :