Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019-2023
Số ký hiệu 500/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Đào Quang Khải
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019-2023
Văn bản khác :