Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 497/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản khác :