Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu 496/UBND-NC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ
Văn bản khác :