Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức Hội nghị về thu ngân sách từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất
Số ký hiệu 495/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Đất đai File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức Hội nghị về thu ngân sách từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất
Văn bản khác :