Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu 158/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Văn bản khác :