Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hoàng loạt năm 2023
Số ký hiệu 159/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hoàng loạt năm 2023
Văn bản khác :