Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 4285/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản khác :