Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin các phần mềm, hệ thống thông tin cơ bản được sử dụng trong các cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 4286/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin các phần mềm, hệ thống thông tin cơ bản được sử dụng trong các cơ quan nhà nước
Văn bản khác :