Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 4287/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
Văn bản khác :