Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận cấp điện cho Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh
Số ký hiệu 4292/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Công thương File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận cấp điện cho Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh
Văn bản khác :