Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh từ nay đến đầu Quý I/2024
Số ký hiệu 4278/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh từ nay đến đầu Quý I/2024
Văn bản khác :