Thuận Thành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023

22/09/2023 14:00

(BNP) - UBND thị xã Thuận Thành vừa ban hành văn bản số 1096/UBND-TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023.

Các em học sinh vệ sinh tại khuôn viên Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành).

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, UBND thị xã đề nghị UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023”. Trong đó, tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là tại các hồ, ao và các tuyến kênh mương, sông, tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

UBND thị xã giao phòng Văn hoá và thông tin, Trung tâm thể thao và truyền thông thị xã tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở, chạy chữ khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử LED và trên trang chủ website của đơn vị (nếu có). Mở chuyên mục trên website của đơn vị đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng. Thời gian tuyên truyền trong tháng 9/2023.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Phối hợp với các cơ quan, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023.

H.Y