Thông tư 62/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

04/03/2024 07:30

Theo đó, Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới vào Công an nhân dân được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đặc thù...