Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp trình Kỳ họp HĐND tỉnh

24/06/2022 18:39 Số lượt xem: 499

(BNP) - Chiều 24/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị. 

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các tờ trình: Đề nghị ban hành Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý; ban hành Nghị quyết mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và tích hợp Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, số 07/2020/NQ-HĐND và bổ sung chính sách hỗ trợ chương trình OCOP và phát triển ngành nghề nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở NN&PTNT cùng các ngành hữu quan giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến: Căn cứ pháp lý về việc chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều; việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; các nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được bổ sung mới; việc hỗ trợ trồng trọt theo từng loại giống cây trồng; hỗ trợ trồng trọt theo hướng hữu cơ; thủ tục hỗ trợ; định mức hỗ trợ phân bón; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thiện báo cáo thẩm tra tờ trình về Quy định chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, trong đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT có hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cụ thể.

Đối với tờ trình quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn, đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành liên quan rà soát, nghiên cứu chính sách đảm bảo sát thực tiễn, có tính đột phá, tính khả thi cao, nhằm mục đích là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó quan tâm hỗ trợ đầu tư nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chính sách để người dân tiếp cận và nắm đầy đủ chính sách. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ. Có chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình làm rõ các nội dung.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đối với tờ trình về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật thêm những văn bản, quy định mới để hoàn thiện chính sách, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

B.M