Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình kỳ họp HĐND tỉnh

27/06/2022 10:51 Số lượt xem: 292

(BNP) - Sáng 27/6, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Văn hoá - Xã hội được phân công thẩm tra các tờ trình: Đề án điều chỉnh, đặt tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Từ Sơn; hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng lao động giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục Mầm non công lập năm học 2022 - 2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Từ Sơn có 5 tuyến đường cần phải điều chỉnh và gần 200 tuyến đường, phố đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần đặt tên. Ngành chức năng trình đổi tên 4 tuyến phố; điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 1 tuyến đường và 4 tuyến phố; đặt tên mới 8 tuyến đường; đặt tên mới 158 tuyến phố, với tổng số 175 tên danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh và phong trào tiêu biểu của địa phương được sử dụng.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Xuân Cường.

Theo thống kê, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 466 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) và 8 trung tâm GDTX, GDNN-GDTX với tổng số 9.955 lớp, 350.113 học sinh. Trong năm học tới còn thiếu tổng số 2.770 giáo viên, trong đó thiếu 986 giáo viên trong biên chế được giao, thiếu 1.784 giáo viên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Số nhân viên nấu ăn còn thiếu trong các trường Mầm non công lập là 1.783 người. Ngành chức năng đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho phép hợp đồng lao động đối với các chỉ tiêu còn thiếu; đồng thời hỗ trợ kinh phí hợp đồng đối với số biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT và số nhân viên nấu ăn còn thiếu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Hữu Hùng.

Các ngành chức năng giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến: việc điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối một số tuyến đường và đặt số nhà trên tuyến; lựa chọn tên danh nhân, nhân vật lịch sử để đặt tên đường, tên phố; cách sắp xếp, đặt tên các tuyến đường, tuyến phố; quy định của pháp luật về thời gian hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên nấu ăn tại các trường học và đóng bảo hiểm xã hội; việc tuyển dụng chỉ tiêu giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao; khoán nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đề nghị ngành chức năng tuyên truyền để người dân, các trường học và giáo viên hiểu việc thực hiện hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên nấu ăn được tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, ngành GD&ĐT cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình tự chủ và đề án xã hội hoá đảm bảo thận trọng, hợp lý, hiệu quả. Tham mưu chính sách phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập để giảm tải cho các trường công lập.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Sơn.

Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất nội dung các tờ trình và xây dựng báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét. Ban cũng đề nghị UBND thành phố Từ Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn lưu ý khi đặt tên phố, tên đường phải đồng thời đặt số nhà. Khi Nghị quyết ban hành cần tuyên truyền để người dân hiểu lý do điều chỉnh và đổi tên, đặt tên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung thêm dữ liệu đặt tên đường, tên phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với ngành GD&ĐT, chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tuyển dụng số giáo viên còn thiếu trong biên chế được giao; tăng cường công tác quản trị, tránh nơi thừa, nơi thiếu giáo viên; thí điểm tự chủ đối với trường có đủ điều kiện…

M.B