Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ

18/09/2023 10:19

(BNP) – Tại văn bản số 3197/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn tỉnh.

Các chung cư phải đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Chỉ thị, quy định liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Công an tỉnh và UBND các địa phương tổ chức rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quản lý, nhất là các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ có mật độ người ở cao. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở theo đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn người đứng đầu các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH trong quá trình hoạt động.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng phóng sự, tổ chức đăng phát tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ có mật độ người ở cao. Đăng tải khuyến cáo về PCCC&CNCH đối với loại hình nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao về nội dung khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ.

Các cơ quan truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC; biện pháp thoát nạn, cứu người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ưu tiên phát sóng tại khung giờ vàng để đông đảo quần chúng nhân dân biết, nâng cao ý thức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung văn bản này. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

S.T