Phê duyệt 102 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2023

18/09/2023 07:30

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Các sản phẩm của Công ty TNHH Trang trại xanh Khương Huy (thị xã Thuận Thành) được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 102 sản phẩm của 40 chủ thể tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Các sản phẩm chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: Lương thực, thực phẩm, dược liệu, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng…

Các địa phương có nhiều sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm nay gồm: Thị xã Quế Võ (23 sản phẩm của 08 chủ thể); thành phố Từ Sơn (18 sản phẩm của 05 chủ thể); thị xã Thuận Thành (13 sản phẩm của 06 chủ thể); huyện Tiên Du (12 sản phẩm của 05 chủ thể); thành phố Bắc Ninh (12 sản phẩm của 04 chủ thể)…

Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

T.L