Lấy ý kiến về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

21/09/2023 14:21

(BNP) – Sáng 21/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống VBQPPL theo Nghị quyết 101/2023/QH15 đã tổng hợp, phân loại thành 24 phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tổng số VBQPPL đã được các cơ quan rà soát là 455 văn bản, gồm 61 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 195 Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 199 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành. Trong số này có 16 văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo; 93 văn bản có quy định bất cập hoặc vướng mắc, 1 văn bản (luật) còn “sơ hở”.

Đáng chú ý các lĩnh vực trọng tâm còn có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị gồm: Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá.

Lãnh đạo Sở, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo liên quan đến hướng xử lý kết quả rà soát trong nghiên cứu bổ sung, đề xuất xử lý ngay những nội dung chồng chéo, bất cập được chỉ ra tại dự thảo Báo cáo; hướng xử lý đối với các kết quả rà soát về các lĩnh vực còn chưa thống nhất ý kiến; trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện các đề xuất, kiến nghị đã nêu trong dự thảo Báo cáo; trách nhiệm của các địa phương trong tổ chức thực hiện việc thi hành pháp luật;...

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Việc rà soát hệ thống VBQPPL theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội rất khó, liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực. Bởi vậy đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và phải làm nhanh, tích cực. Quỹ thời gian không nhiều, do đó bộ phận soạn thảo phải tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát những vướng mắc thuộc thẩm quyền để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, xử lý các nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội khi thực hiện rà soát văn bản QPPL. Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc thực hiện, các Bộ, ngành thống nhất các nội dung, hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh ngay sau Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo trên cơ sở tự rà soát của các Sở, ngành gửi về, thời gian rà soát chậm nhất đến ngày 25/10.

N.N