Lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

22/09/2023 17:48

(BNP) - Chiều 22/9, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, chuyên viên nghiên cứu thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Yến (bên phải) dự Hội nghị.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Chánh Văn phòng và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả, 100% đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cao đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương và 02 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Nguyễn Nhân Thắng và Ngô Văn Luyến.

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ lãnh đạo quản lý, giúp cán bộ “tự soi” “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác.

S.T