Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh

21/09/2023 16:30

(BNP) – Chiều 21/9, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2023 – 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh cho biết, ngay sau khi kiện toàn công tác cán bộ của HĐND tỉnh sau cuộc bầu cử HĐND các cấp, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 287-QĐ/TU, ngày 20/10/2021 ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ hằng tháng, hằng quý; ban hành 132 văn bản để lãnh đạo HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến.

Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; thu chi ngân sách địa phương; các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế  - xã hội, an ninh - quốc phòng; giáo dục đào tạo; an sinh xã hội… và công tác cán bộ. Lãnh đạo công tác bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 30/11/2017 và Kết luận số 589-KL/TU, ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chú trọng đổi mới trong lãnh đạo tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nghiên cứu, thẩm tra và đổi mới công tác điều hành kỳ họp, phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể; dành nhiều thời gian cho chất vấn, tranh luận, giải trình, làm rõ vấn đề một cách công khai, minh bạch. Từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức 12 kỳ họp, thông qua 263 nghị quyết trên các lĩnh vực; trả lời 172 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức 12 đợt thẩm tra; 09 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; 39 cuộc giám sát của các Ban HĐND tỉnh; 05 đợt giám sát của các tổ đại biểu; tổ chức 02 phiên giải trình đối với Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn (trích video).

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ của Đảng đoàn HĐND tỉnh, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong tình hình mới; nhiều nghị quyết, chính sách được ban hành đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng.

Trong thời gian tới, đồng chí giao Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục bám sát Kết luận số 589-KL/TU ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp”. Chủ động hơn trong việc phát hiện các vấn đề phát sinh và đề xuất, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; cụ thể hóa nhanh hơn và sớm hơn các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh; nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng giám sát, nhất là theo dõi đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác tổ chức kỳ họp HĐND, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nâng cao chất lượng giám sát, nhất là theo dõi đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát. Tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; nâng cao năng lực, uy tín của đại biểu HĐND gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố.

M.B