(BNP) - Đền thờ ông Tổ nghề ép dầu Tiến sĩ Nguyễn Quang Tán (thôn Đông, xã Tam Giang) được xây dựng vào thời Lê (cuối thế kỷ XVI) trong quần thể di tích đình, chùa của làng. Năm 2003, di tích được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa.