(BNP) - Sáng 28/2, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty Kine SIC Semi (Mỹ) do ông Johnny Nguyen, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty dẫn đầu đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.