Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu 136/UBND-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/2024 Người ký UBND thị xã
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã